.
-


Starostlivosť o zdravie


Verte, život je voľba, nie osud ! 

ŠKOLU ZDRAVIA som otvorila pre všetkých, ktorí chcú svoje zdravie držať pevne vo vlastných rukách, a pre všetkých, ktorí sa neboja vziať plnú zodpovednosť za svoj život...

Hanka Orgovánová

Každý z nás je predurčený, aby mal všetko po čom túži, aby mal všetko, čo má rád...

Sme stvorení na to, aby sme dokázali všetko, čo by sme chceli dokázať. Naše vzťahy s rodinou a priateľmi majú byť naplnené šťastím. Máme mať toľko peňazí, aby sme mohli žiť plnohodnotný skvelý život. Sme tu na to, aby sme zažívali všetko, o čom snívame. Každý deň, keď sa zobudíme, mali by sme byť naplnení vzrušením, pretože vieme, že to bude deň plný skvelých vecí. Máme sa cítiť silní a v bezpečí. Máme mať zo seba dobrý pocit a máme vedieť, že každý z nás má nesmiernu hodnotu... 

Ak prežívame viac negatívnych než pozitívnych situácií, vieme, že čosi nie je v poriadku. Pozorujeme okolo seba šťastných a spokojných ľudí a niečo nám vraví: "Aj ja si to zaslúžim!". A máte pravdu. Zaslúžime si život prekypujúci šťastím. 

A tým šťastím je riadiaca sila - sila lásky. Hoci je fyzicky neviditeľná, je reálna rovnako ako vzduch alebo voda. Je to živá a hnacia sila. Preniká každým z nás, len rozdiel je v intenzite, precítení a uvedomení si jej sily. Tento druh lásky je celkom odlišný od toho, čo si pod pojmom láska predstavuje väčšina ľudí. Je to viac ako milovať svoju rodinu, priateľov alebo svoje obľúbené veci či aktivity, pretože láska nie je iba pocit. Láska je pozitívna sila - je príčinou všetkého pozitívneho a dobrého. Nejestvuje sto rôznych pozitívnych síl. Je len jedna...

Veľké prírodne sily ako zemská príťažlivosť či elektromagnetizmus sú pre naše zmysly nevnímateľné, ich účinky sú však nepopierateľné. Rovnako aj sila lásky je neviditeľná, ale jej pôsobenie je oveľa väčšie než pôsobenie akejkoľvek inej prírodnej sily. 

Bez lásky by nebol život. Bez lásky by sme nejestvovali. Bez lásky by sme neprišli na svet. Táto sila nás poháňa. Všetko, čím chceme byť, čo chceme robiť alebo vlastniť, má pôvod v láske. Bez lásky by sme sa ani nepohli. Nejestvovala by žiadna pozitívna sila, ktorá by nás donútila ráno vstať z postele a pracovať. Táto pozitívna sila lásky nás inšpiruje k pohybu a spôsobuje, že túžime niečím byť, niečo robiť či vlastniť.

Pozitívna sila lásky dokáže stvoriť a znásobiť všetko dobré ale aj zmeniť všetko negatívne. Vďaka sile lásky máme moc nad svojim zdravím, majetkom, kariérou, nad vzťahmi aj nad každou oblasťou svojho života. Táto sila lásky je v nás...