.

.

.


Regionálny rozvoj a zamestnanosť


Pre regionálny rozvoj a zvýšenie zamestnanosti je zásadné, aby čo najviac získaných zdrojov zostávalo v regióne a slúžili na zamestnávanie miestnych obyvateľov a rozvoj miestneho podnikania


Naše projekty

Ponuka stavebných prác a ďalších činností

SVETLO VIDIEKA je integračný sociálny podnik, úlohou ktorého je pomáhať umiestňovať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby na otvorenom trhu práce formou poskytovania vlastných služieb.

V rámci našich aktivít v stavebnej výrobe ponúkame nasledujúce stavebné práce:

Zatepľovanie, obklady a dlažby, montáž sadrokartónu, strojové omietky, štukovanie a stierkovanie, terénne úpravy, výkopové a pomocné práce, výmenu okien, betonárske práce, priemyselné podlahy, murárske práce, izolácie striech, maliarske práce, elektroinštalácie, rozvody, frézovanie krovov, búracie práce, prácu s kameňom a pokládku.

K ďalším činnostiam, ktoré sme oprávnení vykonávať, patrí budovanie drobnej turistickej infraštruktúry (chodníky, lavičky, altánky, infotabule), výroba suvenírov, čistiace a upratovacie služby, výroba jednoduchých výrobkov z dreva, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, čistiace a upratovacie služby, služby súvisiace so skrášľovaním tela, ochranou zdravia a životného prostredia, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, služby starostlivosti o domácnosť a záhradu pre fyzické osoby, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.